SINT-ANNA

Het meerjarenplan 2008-2013 van de kerkfabriek Sint- Anna Baal werd goedgekeurd door de kerkraad op 1 juli 2007. Het sluit af met een exploitatieoverschot voor de komende jaren. Het aartsbisdom Mechelen-Brussel formuleerde hierover een positief advies onder voorbehoud van het nazicht van het daarin vermelde exploitatieresultaat 2006. Voor de komende jaren worden geen investeringen verwacht. (dbp)

Niet te missen