Infoavond

Morgen 2 oktober om 20 u. kunnen de inwoners van Linden terecht in de parochiezaal Sint-Kwinten voor een informatieavond rond de zoneringsplannen voor het latere rioleringsstelsel. Iedereen kan er vernemen of zijn woning aangesloten kan worden op het nieuwe rioleringstelsel. (fg)