Eerste hulp

De Rode Kruisafdeling Huldenberg-Bertem organiseert een lessenreeks Eerste hulp. In de vier lessen die telkens op zaterdagmorgen van 9 tot 12.15 uur. gegeven worden, leren de cursisten hoe ze iemand in nood kunnen helpen. Info bij Rianne van Broekhoven op 02-687.50.22 of Leergangen@bertem-huldenberg.rodekruis.be. (wfh)

Niet te missen