De wet die roken op het werk verbiedt, wordt door grote werkgevers goed nageleefd.

Dat blijkt uit een enquête door de Stichting Tegen Kanker. Op honderd grote werkgevers is er slechts één die geen plannen heeft om de wetgeving te respecteren. Twee andere zullen in het eerste trimester van dit jaar de nodige maatregelen nemen. In de overige ondervraagde bedrijven is roken sinds eergisteren uit den boze, tenzij in speciale rooklokalen. In 56 van de ondervraagde bedrijven is dat beleid dit jaar van kracht geworden. Voor 41 andere was het voordien al de regel. De helft van de bedrijven beschikt over rooklokalen, in de andere helft moeten rokers zich naar buiten begeven.

Luk Joossens van de Stichting Tegen Kanker geeft wel toe dat de enquête alleen een beeld geeft van de situatie in de grote bedrijven. Hoe het er in de kmo's aan toe gaat, weet hij niet. Uit een vroegere enquête in opdracht van Securex bleek dat midden vorig jaar bij 30 procent van de bedrijven nog gerookt werd op de werkvloer. ,,Misschien dat het daar wat langer duurt, maar ook zij zullen niet om de nieuwe wet heen kunnen'', zegt Joossens.

Het ministerie van Volksgezondheid heeft de inspecteurs de opdracht gegeven om vandaag te beginnen met de controle op de naleving. Asbakken worden niet meer getolereerd, ook niet in de inkomsluis van een gebouw.

Joossens is tevreden over de manier waarop de wet is ingevoerd. De lange overgangsperiode heeft ervoor gezorgd dat het bedrijfsleven zich goed heeft kunnen voorbereiden. Alle ondervraagde bedrijven zijn op de hoogte van de wet en een overgrote meerderheid vindt de informatie erover duidelijk. ,,Toen in Nederland het rookverbod op het werk van kracht werd, stak er een storm van protest op. In Spanje wordt het verbod ook dit jaar van kracht, maar die wet is pas vorige maand goedgekeurd. In ons land hebben bedrijven meer tijd gekregen om zich aan te passen, en is er minder ophef over''.

(rmg)