Nieuw sociaal akkoord bij Belgacom
Foto: belga
Bij Belgacom moeten 430 overtollige werknemers weg, 2.500 krijgen een eindeloopbaanregeling

De socialistische en liberale vakbonden ACOD en VSOA hebben in het paritair comité groen licht gegeven voor een nieuw sociaal akkoord dat loopt tot december 2015. De christelijke vakbond ACV-Transcom, die woensdag nog de hoofdzetel van het bedrijf blokkeerde, stemde tegen.

De personeelsleden die het statuut van ambtenaar hebben, onder wie ook enkele medisch ongeschikt verklaarde personen, worden in ,,structurele disponibiliteit'' geplaatst. Zij kunnen niet worden ontslagen, maar hebben ook geen baan meer. In plaats van te gaan stempelen, krijgen ze een vergoeding. De contractuele werknemers worden ontslagen.

De oudere werknemers kunnen tot en met 2010 intekenen op het systeem van peterschap. Dat geldt voor de werknemers die op de leeftijd van 58 jaar over een anciënniteit van 36 jaar beschikken.

Het huidige sociale plan is de laatste stuiptrekking van de plannen en reorganisaties die Belgacom voorheen doorvoerde. Die hielden onder meer in dat er voor ongeveer 8.000 personeelsleden een nieuwe functie gezocht moest worden.

Belgacom trekt 337 miljoen euro uit voor het plan. Die uitgave zal in de rekeningen van 2005 in één keer worden opgenomen. De kost wordt gecompenseerd door de eenmalige inkomsten uit de verkoop van filialen zoals BDS of Alert Services Holding.

ACOD en VSOA lieten gisteren ook weten dat ze bij Belgacom voortaan een gemeenschappelijk front vormen zonder ACV-Transcom. Ben Coremans van ACV-Transcom benadrukte op zijn beurt dat het ACV voortaan meer de nadruk wil leggen op het sociale aspect van de dossiers.

Eind januari komen werkgever en werknemers opnieuw bij elkaar voor de verandering van het personeelsbeleid. In een volgende fase komen het werkvolume en het aantal werknemers aan bod.

(nna)