Naast de investeringen in klassieke elektriciteitsproductie, zitten in België ook enkele grote groene-stroomprojecten in de pijplijn.

Bij het Zwijndrechtse chemiebedrijf Ineos wordt volgend jaar al een warmtekrachtcentrale met een vermogen van 133 megawatt in gebruik genomen.

C-Power hoopt eveneens in 2006 de eerste zes windmolens op de Thorntonbank voor de Belgische Kust te bouwen en verwacht tegen 2010 zestig windturbines te hebben met een totaal vermogen tussen 216 en 300 megawatt.

Een tweede veel recenter initiatief is het voornemen van Eldepasco om op een andere zandbank voor de Belgische Kust - Bank zonder Naam - eveneens tegen 2010 een windenergiepark met en vermogen van 150 megawatt in te planten. Een van de aandeelhouders van Eldepasco is het grootdistributiebedrijf Colruyt.

Ten slotte is de tandem Vleemo-Nuon in de Antwerpse haven bezig om in verscheidene stappen het grootste Belgische windmolenpark te land te bouwen. Het gaat om 38 windmolen die samen goed zijn voor een vermogen van 90 megawatt.

(pse)