Eenmanspartijen hebben het moeilijk in Vlaanderen om voet aan de grond te krijgen, leert de geschiedenis. Het doet twijfelen of Lijst Dedecker groot genoeg kan worden om ,,het gat op rechts'' te vullen.

Sterkte

Jean-Marie Dedecker laat het graag anders uitschijnen. ,,Men zegt voortdurend dat ik een éénmanspartij heb opgericht. U zult zien dat dit niet het geval is. Er staat wel degelijk een team achter mij'', zei hij nog bij de voorstelling van zijn partij.'' De waarheid is dat zijn partij voorlopig wel degelijk staat of valt met hemzelf. De keuze voor de naam ,,Lijst Dedecker'' spreekt voor zichzelf. Dedecker is zelf de grootste (en enige) sterkte van zijn partij.

Het kiespubliek bij wie hij sterk scoort, is in de rechterhoek te zoeken. Zo kan Dedecker proberen om met zijn rechts alternatief kiezers van Vlaams Belang te charmeren, die de standpunten van het Vlaams Belang als te hard percipiëren.

Ontevreden liberalen die nog niet van partij zijn veranderd, kunnen aangetrokken worden door ,,de partij van het gezond verstand''. Ook bij N-VA-kiezers heeft Dedecker krediet. Vraag blijft of ze voor hem van partij willen veranderen.

Een andere sterkte van Dedecker is zijn kunst om sponsorgeld aan te trekken. Hij deed dat al in zijn vorig leven als judocoach, nu lijken vooral KMO's voor hem hun beurs te openen.

Zwakte

Toch blijft het gebrek aan financiële middelen een van de zwakke punten in het plan van Dedecker. Zijn partij krijgt geen overheidsgeld om campagne te voeren, de wetgeving beperkt bovendien de mogelijkheden om steun uit het bedrijfsleven te krijgen. Van de duizend leden die Dedeckers VZW Cassandra telt alleen, zal het ook niet komen. ,,We zijn bezig met een bedeltoer en zullen er wel in slagen'', verzekert hij.

Daarnaast blijft het erg moeilijk om in zo'n korte tijd een partijstructuur uit de grond te stampen. In West- en Oost-Vlaanderen heeft Lijst Dedecker al enkele plaatselijke figuren uit andere partijen kunnen losweken. In de rest van Vlaanderen is dat veel minder het geval.

Dat is vooral een probleem voor Antwerpen, de provincie waar Dedecker gelet op zijn profiel en het plaatselijke kiespubliek, misschien meer kansen maakt. Maar daarvoor heeft hij een sterke figuur nodig en die is er niet. Jurgen Verstrepen?

Het wordt sowieso een probleem om de juiste kandidaten te vinden. Dedecker kampt met een groot probleem om voldoende vrouwen aan te trekken. Hij zegt al wel over kandidaten te beschikken in alle provincies. Het blijft de vraag of ze ook kiezers kunnen overtuigen. Iemand als Paul Vanhie, de ex-burgemeester van Ledegem die van VLD naar Dedecker overliep, leed bij de gemeenteraadsverkiezingen nog een zware nederlaag.

Kansen

Dedecker zelf ziet het groeiende gat op rechts als zijn grootste opportuniteit. Nu de VLD zich als een ,,progressieve'' partij profileert en de N-VA na de echtelijke strubbelingen van eind vorig jaar inniger met de christendemocratie is verbonden, is er meer ruimte voor een partij die rechts voor de raap is en die ijvert voor een ,,eerlijke en rechtlijnige politiek''.

Dedecker laat dan ook geen kans onbenut om zijn project af te zetten tegen het ,,verraad'' van de andere politieke partijen, en te beklemtonen dat hij wel liberaal is gebleven.

Er zijn er alvast in zijn partij die in Lijst Dedecker de kiem zien van een rechtse hergroepering in Vlaanderen. ,,Ons historisch belang zal groter zijn dan eerst blijkt'', zegt medestander Boudewijn Bouckaert. ,,Dit kan een katalysator zijn voor een nieuwe, democratisch rechtse partij in Vlaanderen.''

Vlaams Belang-parlementslid Jurgen Verstrepen liet zich donderdagavond in Morgen Beter alvast opmerken met het voorstel om naast Vlaams Belang een open lijst op te richten waar alle rechtse krachten in Vlaanderen in samenwerken.

Bedreigingen

Dedecker heeft door zijn vrijage met N-VA veel tijd verloren. Zijn project lag begin december klaar, maar wordt nu pas boven de doopvont gehouden. Dedecker heeft dus minder tijd over om zijn partij bekend te maken bij de kiezer. Hij heeft geluk dat zijn vroegere medestander Guy verhofstadt de verkiezingen pas op 10 juni wil houden. Dat is weer enkele weken gewonnen, vergeleken met de geplande verkiezingen in mei.

Bovendien lijkt de hype rond Dedecker wat overgewaaid. Hij is geen winnaar meer - de man die veertig procent haalde bij de VLD-verkiezingen - meer een politieke paria. Dedecker omschrijft zichzelf trouwens op die manier. De vraag is of kiezers op paria's stemmen.

Dat isolement dreigt nog meer bedreigend te worden als Lijst Dedecker veroordeeld wordt tot een uitzichtloos bestaan als lilliputterspartij. De enige uitweg is dan om toch samenwerking met Vlaams Belang te zoeken. Dedecker zegt nu dat je ,,nooit nooit'' mag zeggen. Hoe geloofwaardig is dat als je eerst jarenlang gewoon ,,nooit'' hebt gezegd?