Telecomsector geeft het voorbeeld
Foto: © INFGoff.com
In de negentien Bel-20-bedrijven zitten elf vrouwen in het absolute topmanagement, naast... 145 mannen.

Uit een onderzoek van SD Worx, in juni vorig jaar, bleek dat ongeveer een kwart van de bedrijven in ons land geen enkele vrouw heeft in zijn directiecomité. Dat onderzoek was gebaseerd op een databank met ruim 13.500 werkgevers.

We vroegen ons echter af hoeveel vrouwen er in België eigenlijk al zijn doorgedrongen tot de absolute top van het bedrijfsleven. Daarom gingen we op de websites van de negentien Bel-20-bedrijven na hoeveel vrouwen er deel uitmaken van het hoogste uitvoerende bestuursorgaan, zoals het executive committee of het management committee .

Het resultaat was ontluisterend. Bij de negentien bedrijven samen omvatten die comités 156 posten. Welgeteld elf daarvan, of 7 procent, worden bekleed door vrouwen. Van de negentien bedrijven zijn er slechts acht met een of meer vrouwen onder hun absolute topmanagement.

De vrouwelijke aanwezigheid wordt dan nog geflatteerd door de twee telecombedrijven die deel uitmaken van de index, Mobistar en Belgacom. Samen zijn zij goed voor vijf van de elf vrouwelijke topmanagers: bij Mobistar zijn drie van de tien leden van het management committee vrouwen, bij Belgacom twee op de zeven.

En, hoeft het nog gezegd: bij geen enkel Bel-20-bedrijf is de CEO een vrouw.

We deden dezelfde oefening bij de raden van bestuur, en daar is de situatie zo mogelijk nog erger. Van de 241 bestuurders die de Bel-20-bedrijven samen tellen, zijn er slechts tien vrouwen, wat neerkomt op een goede vier procent. Ook daar wijst Belgacom weer de weg, met drie vrouwelijke bestuurders op een totaal van zeventien. Aan het andere uiterste staat KBC, dat geen enkele vrouw telt onder zijn 26 bestuurders. Liefst dertien van de negentien bedrijven in de index hebben geen enkele vrouwelijke bestuurder.

Veel bedrijven zijn zich wel degelijk bewust van het probleem. Met name in de financiële sector - die meer dan 45 procent vrouwelijke werknemers telt - hebben al heel wat vrouwen een plek veroverd net onder de absolute top. De grote banken voeren ook een bewust beleid om vrouwen meer aan te moedigen om zich kandidaat te stellen voor promoties.

Maar dat er nog een hele weg te gaan is, blijkt ook uit de andere cijfergegevens. Slechts dertig procent van de leidinggevende functies wordt in België uitgeoefend door een vrouw. Onder leidinggevende functies worden dan functies bij het directiekader of als bedrijfsleider verstaan.