Vrouwen én mannen die denken dat ze om seksuele redenen gediscrimineerd worden, kunnen klacht indienen bij het vrij nieuwe Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (IGVM). Hoewel het IGVM nog weinig publiciteit heeft gegeven aan zijn eigen bestaan en werking, liepen daar vorig jaar toch al zo'n honderd klachten binnen, waarvan 40 procent betrekking had op discriminatie op de arbeidsmarkt, zegt adviseur Marijke Weewauters.

Zeventig procent van die klachten was afkomstig van vrouwen. Ze gingen over discriminatie bij de aanwerving of bij een promotie, maar ook over discriminatie bij de aankondiging van vacatures. ,,Opmerkelijk is ook dat een aantal klachten ging over betwistingen in verband met zwangerschaps-, bevallings- en borstvoedingsverlof.''

Het IGVM treedt op als bemiddelaar bij dergelijke klachten, vaak met goed gevolg. Sommige dossiers worden ook doorgespeeld aan de sociale inspectie, die dan eventueel een proces-verbaal kan opmaken en een boete kan opleggen. Soms wordt een klacht doorgegeven aan de vakbonden.

Klachten van mannen hebben meestal betrekking op discriminatie bij de aanwerving, wanneer zij solliciteren naar zogenaamde ,,vrouwenfuncties''.

Het IGVM, dat werd opgericht in december 2002, is een federale overheidsinstelling. Het is van plan om vanaf volgend jaar campagne te voeren rond zijn werking.

www.igvm.fgov.be