Rosy Blue stapt uit  Hoge Raad voor Diamant
Het grootste diamantbedrijf is niet langer vertegenwoordigd in de raad van bestuur van de HRD.De algemene vergadering van de Hoge Raad voor Diamant (HRD) bereikte gisteren overeenstemming over vijf bestuurders die de handelaars vertegenwoordigen. Drie van de vijf bestuurders zijn nieuw. Opmerkelijk is dat Dilip Mehta, de afgevaardigd bestuurder van het grootste Antwerpse diamantbedrijf, Rosy Blue, zijn zetel in de raad van bestuur afstaat.

In een mededeling zei Mehta ,,zich niet meer te kunnen herkennen in de HRD die we de jongste tijd hebben leren kennen, waarin grote spelers blijkbaar niet meer welkom zijn." Met zijn opmerking verwijst hij naar de weerstand die bij veel kleinere diamantairs leefde tegen het vermeende overwicht dat de grote firma's - de zichthouders - in de HRD hadden (DS 12 januari) . ,,De Antwerpse diamantsector heeft nood aan een organisatie die vooruitkijkt en opportuniteiten ziet in nieuwe tendensen, niet aan een organisatie die blijft dromen over gisteren", aldus Mehta, die daarmee nauwelijks verholen kritiek levert op de Belgische Vereniging voor Handelaars in Geslepen Diamant (BVGD), die de bestuurscrisis had uitgelokt.

Na de wijzigingen is de invloed van de grote diamantbedrijven in de raad van bestuur sterk afgenomen. De vrees bestaat in sommige diamantkringen dat de bestuursproblemen de weegschaal in de andere richting hebben doen doorslaan en dat de belangrijkste Antwerpse diamantbedrijven zich onvoldoende vertegenwoordigd voelen door de HRD.

De raad van bestuur zal binnenkort bijeenkomen om een nieuw dagelijks bestuur te kiezen. De vertegenwoordiger van de groep handel in het dagelijks bestuur, Chaim Pluczenik, is niet herkozen en zal vervangen moeten worden. Hij was bovendien ondervoorzitter van de raad. Ook voor die vrijgekomen functie moet iemand worden aangewezen. Daarna zal de raad kunnen beginnen met de zoektocht naar een nieuwe algemeen directeur die de ontslag nemende Peter Meeus zal opvolgen.

Ook willen enkele nieuwe bestuurders werk maken van nieuwe statuten voor de HRD. Die hebben tot doel de samenstelling van de raad van bestuur beter af te stemmen op de gewijzigde context in de Antwerpse diamantwereld.