Bijna 60 procent van de Belgische bedrijven doet aan liefdadigheid. Toch past dat maar zelden in een langetermijnvisie.

DAT blijkt uit een enquête van de Fortis Foundation, de mecenaatsafdeling van de gelijknamige financiële groep. Voor de enquête werden 402 bedrijfsleiders ondervraagd over hun mecenaatsacties, over de uitgetrokken budgetten daarvoor en over de impact van eventuele fiscale steun van de overheid.

Zowat 58 procent van de ondervraagde ondernemers zei aan een of andere vorm van liefdadigheid te doen. Veruit het populairst (35 %) daarbij is de - brede - categorie ,,solidariteit". Hieronder vallen bijvoorbeeld de strijd tegen sociale uitsluiting, steun aan sociaal zwakkeren en kansarmen of integratie van jongeren in moeilijkheden. Zowat 32 % ondersteunt wetenschappelijk onderzoek, 15 % van de ondernemers doet aan bescherming van het patrimonium en 13 % helpt culturele initiatieven. Zo'n 16 % van de ondervraagden verklaart formeel nooit in mecenaat te zullen investeren.

Als een bedrijf niet aan mecenaat doet, blijkt dat vooral een kwestie van geldgebrek te zijn. Ook ,,te weinig tijd" of ,,andere prioriteiten" scoren hoog. Een kleine 10 % van de bedrijfsleiders meent dat het niet de rol van de bedrijven is om liefdadige acties op te zetten.

Bij de bedrijven die wel investeren, heeft 24 % jaarlijks zo'n 1.000 tot 5.000 euro over om aan mecenaat te schenken. Dertien procent spendeert 5.000 tot 10.000 euro. Negen procent geeft zelfs meer dan 100.000 euro per jaar uit. De gemiddelde investering in mecenaat blijkt ongeveer 3.000 euro te zijn voor een klein bedrijf en 60.000 euro voor een onderneming met meer dan 100 werknemers. Zeer opvallend: 24 % van de ondervraagde bedrijfsleiders doet wel aan mecenaat, maar heeft geen flauw idee hoeveel er juist aan uitgegeven wordt.

Als er al aan mecenaat gedaan wordt, blijkt dat ook niet echt in een langetermijnvisie te passen. De overgrote meerderheid van de bedrijven (80 %), doet aan gerichte, op zichzelf staande acties. Maar een op de vijf bedrijven investeert op langere termijn.

Wanneer de overheid een fiscale premie zou geven, denkt 71 % dat meer bedrijven aan mecenaat zouden doen. Zo'n 46 % meent dat bedrijven die maatschappelijk engagement hebben, aantrekkelijker worden bevonden. Minder dan de helft (44 %) vindt dat mecenaat geen enkele commerciële doelstelling hoeft hebben. Slechts 18 % vindt dat het gebrek aan overheidsmiddelen om het algemeen belang te dienen, door de bedrijven gecompenseerd moet worden.

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig