-  Ten vroegste in 2006 lagere btw horeca
-  Euro even op nieuw hoogtepunt
-  Een derde jaarrekeningen te laat
-  BBTK dient klacht in tegen ING
-  Nog geen akkoord bij NMBS


Ten vroegste in 2006 lagere btw horeca

Op de bijeenkomst gisteren tussen de Duitse kanselier, Gerhard Schröder, de Franse president, Jacques Chirac en de Britse premier, Tony Blair in Berlijn, is er volgens de Franse president een akkoord bereikt om vanaf 2006 een verlaagde btw in te voeren voor de horeca. Dat was een belangrijke verkiezingsbelofte van de Franse president. Maar Duitsland weigert zo'n btw-verlaging op Europees niveau te aanvaarden en er is unanimiteit voor nodig. Pas vanaf 2006 zou het nu toch kunnen. Daartegenover staat dat de drie leiders er bij de Commissie op aandringen om een supercommissaris voor economische structuurhervormingen aan te duiden die ook vice-voorzitter zou zijn in de Commissie. Duitsland drong daarop aan. Dat zal allicht pas kunnen bij de start van de volgende Commissie, vanaf 1 november. Het is immers de commissievoorzitter die de portefeuilleverdeling vastlegt. Gisteren liet de huidige voorzitter, Romano Prodi, verstaan dat hij niet van plan is om de Commissie nog aan te passen.

(bb)

Euro even op nieuw hoogtepunt

De euro klom gisteren in de voormiddag even tot 1,293 dollar, het hoogste peil sinds de Europese eenheidsmunt begin 1999 het levenslicht zag. Nadien zakte de koers opnieuw tot rond 1,28 dollar, maar analisten verwachten dat het nog maar een kwestie van dagen, hooguit weken is voor de drempel van 1,30 dollar wordt gehaald.

De plotse klim gisterochtend had alles te maken met een verklaring van gouverneur Guy Quaden van de Nationale Bank die bij de voorstelling van het jaarverslag zei dat er geen ,,pijndrempel'' bestaat voor de euro, waarboven de centrale banken in actie komen om de klim af te remmen. Europees Commissaris voor Monetaire Zaken Pedro Solbes haastte zich om op een persconferentie in Brussel te verklaren dat een te snelle klim van de euro niet wenselijk is. Daarop begon de koers weer af te brokkelen.

(bloomberg)

Een derde jaarrekeningen te laat

Meer dan een derde van de Belgische vennootschappen heeft vorig jaar de jaarrekening niet op tijd ingediend bij de Nationale Bank. Met 34,5 procent bereikte het aantal laatkomers het laagste peil in zeven jaar. De grotere zelfdiscipline heeft vooral te maken met de recente invoering van administratieve boetes voor overtreding van de termijn, stelt het financieel informatiebureau Graydon vast. Die administratieve boete komt in de plaats van de strafrechtelijke sanctie die slechts uiterst zelden werd toegepast. Ondanks het feit dat de boetes vorig jaar nog niet geïnd werden, hebben ze toch al hun vruchten afgeworpen.

(rmg)

BBTK dient klacht in tegen ING

De Brusselse afdeling van de socialistische bediendenvakbond BBTK/SETCa heeft gisteren klacht ingediend bij het ministerie van Economische Zaken tegen ING België. De vakbond verwijt de verantwoordelijken van de bank de personeelsafgevaardigden niet te hebben ingelicht over de geplande afbouw van het klasieke loket (DS 17 februari).

(belga)

Nog geen akkoord bij NMBS

De vakbonden en directie bij de NMBS zijn er gisteren na een hele dag onderhandelen nog niet in geslaagd om tot een akkoord te komen over het sociale luik van het herstructureringsplan ,,Move''.

Bij het ter perse gaan waren de gesprekken nog volop aan de gang en ze worden naar alle waarschijnlijkheid vrijdag voortgezet.

(cv)