BRUSSEL - Bij Belgacom doorbreekt men vandaag misschien de radiostilte voor de beursgang die verwacht wordt op 22 maart. Gisteren werd er al de hele dag onderhandeld en vandaag wordt er, als er een akkoord komt, na de raad van bestuur en de aandeelhoudersvergadering een algemene toelichting gegeven over het verdere verloop van de operatie. De raad van bestuur zal wellicht het ontwerp-prospectus goedkeuren en dat prospectus vrijdag overmaken aan de toezichthouder, de CBFA.

DE kans is groot dat er vandaag meer informatie wordt gegeven over de organisatie van de bestuursorganen na de beursgang en het verdere verloop van het deugdelijk bestuur. Dat hangt af van een aantal punten die nog ter discussie staan en te maken hebben met het opnemen van bepaalde verantwoordelijkheden. Bij Belgacom heeft men wat schrik gekregen dat de informatie over de beursgang die hier en daar opduikt op een verkeerde manier zal worden geïnterpreteerd en daarom zou men verkiezen om zelf een beetje verduidelijking te brengen.

Bij de beursgang van Belgacom zal er voor ongeveer 4 miljard euro aandelen verkocht worden aan zowel de nationale en internationale institutionele investeerders als de lokale particulieren. De operatie zou ongeveer twee weken voor de beoogde noteringsdatum van 22 maart starten. Geschat wordt dat de Belgische markt anderhalf miljard euro kan opnemen.

Vroeger was het de gewoonte om eerst de zogenaamde bookbuilding-periode te houden, waarbij alleen de orders van de institutionele investeerders worden opgetekend binnen een minimum- en een maximumprijs bepaald door de leadmanagers. Maar tegenwoordig loopt de tranche voor de particulieren gelijk met die voor de institutionele investeerders. De particulieren worden op de hoogte gebracht van de prijsvork maar kunnen alleen intekenen tegen de uitgifteprijs'. Die prijs wordt pas bepaald na de afsluiting van het bod, op basis van de prijzen die opgegeven werden door de institutionele investeerders. .

De prijs zal weinig verrassingen bevatten want er zit sinds januari weinig beweging in de telecom-index. Het aandeel zal gepromoot worden als een ,,goedehuisvaderaandeel'', te vergelijken met Electrabel waarbij de sterke punten de stabiele en hoge cashflow zijn en een mooi dividend.

Belgacom heeft vorig jaar al voor 3,1 procent aan aandelen ingekocht en gebruikte daarvoor 325 miljoen euro aan eigen kasmiddelen. Daardoor is de participatie van de Belgische staat in Belgacom tijdelijk boven de 50 procent gestegen. Het ligt in de bedoeling dat de operator in totaal zelf 10 procent van de participatie van de privé-investeerders overkoopt. Het gros van de terugkoop - voor nog eens 1 miljard euro - zal gebeuren op het ogenblik van de beursgang, tegen de prijs waarop de aandelen worden aangeboden. Van dat pakket aandelen zal waarschijnlijk een deel worden vernietigd.

De raad van bestuur zal vandaag ook een nieuwe mandatering goedkeuren van de interne en externe commissarissen die toezicht houden op de boekhouding. Ook de geconsolideerde resultaten behaald in 2003 worden besproken. Uit de voorlopige cijfers blijkt dat de nettowinst daalde van 1,142 miljard euro in 2002 tot 172 miljoen euro in 2003. Dat verschil is vooral te wijten aan de aanvulling die Belgacom aan de staat moest betalen bij de overdracht van zijn pensioenfonds. De omzet steeg met 2,2 procent tot 5,467 miljard euro. De geconsolideerde resultaten worden gepubliceerd volgens de nieuwe IFRS-normen.

Voorts worden de strategische investeringen besproken. Zo moet Belgacom beslissen over de technologie voor zijn Broadway-project, dat supersnel Internet bij de gebruiker thuis moet brengen. Verwacht wordt dat de operator kiest voor de vdsl-technologie (Very High Speed Digital Subscriber Line), wat een snellere versie is van het huidige breedband Internet via adsl. Als leveranciers worden daarbij de namen naar voor geschoven van Alcatel en Siemens. Het is de bedoeling om de glasvezeltechniek zo ver mogelijk in het netwerk te brengen, op minstens 2,5 kilometer van het huis van de klant.