De rechercheur uit Antwerpen:

,,Het zit diep, bij iedereen''

,,Over de werking van de hervormde politie hoor je mij niet klagen, maar er was sociale vrede beloofd en die is verbroken door de regering''. Luc Linders werkt als rechercheur bij de Gerechtelijke Dienst van het Arrondissement in Antwerpen, de federale politie dus. In de betoging loopt hij mee in het groen, als provinciaal voorzitter van de christelijke bond CCOD.

De uitholling van het statuut valt de vakbondsman zwaar. ,,Aan de pensioenleeftijd wordt geknibbeld. Wie op het einde van zijn loopbaan ziek wordt, riskeert een jaar kwijt te zijn. Er wordt gesuggereerd ...

Niet te missen