Vandenbroucke doet voorstel hervorming volwassenenonderwijs

Levenslang leren

BRUSSEL - De minister van Onderwijs, Frank Vandenbroucke (SP.A), heeft zijn hervorming van het volwassenenonderwijs klaar. Zijn besparingen moeten tegen volgend jaar vergeten zijn. Het aanbod van de centra voor basiseducatie en volwassenenonderwijs moet rationeler, en per regio komt er een overkoepelend bestuur.

Cursisten moeten voldoende basiskennis hebben vooraleer ze aan een cursus beginnen.
Cursisten moeten voldoende basiskennis hebben vooraleer ze aan een cursus beginnen. © Photo News
EEN computercursus Word kun je op veel verschillende manieren geven. En in de centra voor volwassenenonderwijs (CVO's) gebeurt dat ook. In de conceptnota die Vandenbroucke aan het onderwijsmiddenveld ...