Privacy-commissie negatief over Picanol-wet
De privacy-commissie ziet de openbaarmaking van topmanagerslonen niet zitten. Dat schrijft ze in een advies aan het parlement.

Het negatieve advies van de privacy-commissie is een nieuwe horde in de totstandkoming van de zogenaamde Picanol-wet die, naar buitenlands voorbeeld, ook Belgische beursgenoteerde bedrijven zou verplichten openheid te verschaffen over de beloning van het topmanagement. De noodzaak van zo'n wet werd eens te meer duidelijk toen in 2004 topman Jan Coene van Picanol in een schandaal verwikkeld raakte over zijn exorbitante salaris.

Door die affaire maakte het parlement opnieuw werk van het wetsvoorstel dat tijdens de vorige legislatuur al door de Senaat was goedgekeurd, maar niet door de Kamer was geraakt. Maar de tweede poging verloopt niet vlot. De VLD wil de Picanol-wet uitbreiden, zodat ook door de overheid betoelaagde organisaties openheid van zaken moeten geven. Momenteel liggen er vier verschillende wetsontwerpen voor. Over alle vier sprak de privacy-commissie zich in negatieve zin uit.

De Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (kortweg: privacy-commissie) vindt dat het openbaar maken van de salarissen van topmanagers een te grote inbreuk betekent op hun privacy. Ze verwijst naar het Europees Handvest voor de Rechten van de Mens (EHRM), dat bekendmaking van persoonsgegevens alleen toelaat als het echt niet anders kan. En volgens de privacy-commissie kan het best anders, bijvoorbeeld door bedrijven te verplichten alleen hun globale vergoedingsbeleid openbaar te maken. Openbaarmaking van individuele gegevens zou alleen als ,,stok achter de deur'' gehanteerd moeten worden, als er aanwijzingen zijn dat er zaken grondig fout lopen.

In politieke kringen wordt er uiteenlopend op het advies gereageerd. SP.A-volksvertegenwoordiger Dylan Casaer zou het advies liefst gewoon naast zich neerleggen. ,,De tekst is een beetje vanuit een ivoren toren geschreven. Met de maatschappelijke noodzaak voor transparantie en openheid heeft de commissie geen rekening gehouden. Dit advies draait de klok zelfs terug, want het gaat minder ver dan de code-Lippens over deugdelijk bedrijfsbestuur.''

VLD-kamerlid Ludo Van Campenhout daarentegen vindt dat de kamer ,,dit advies niet naast zich kan neerleggen. Als er een probleem is met de privacy, dan is er een probleem met de wet.'' Het advies van de privacy-commissie zal pas over enkele weken besproken worden in de kamercommissie Handelsrecht.

De code-Lippens voorziet eveneens in de openbaarmaking van de toplonen, maar bedrijven zijn volgens het ,,pas-toe-of-leg-uit-principe'' niet verplicht zich daaraan te houden.

(rmg)

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig