Budgetmeters in Brugse OCMW-gebouwen

BRUGGE/ZEEBRUGGE Het OCMW van Brugge en het Gemeentelijk Samenwerkingsverband voor Distributienetbeheerders (GeDIS) werken samen om kansarmen te begeleiden in de vrijgemaakte energiemarkt. In verschillende OCMW-gebouwen worden budgetmeters geplaatst, waar klanten met een zogenaamde smartcard elektriciteit kunnen kopen.

Nu de energiemarkt in Vlaanderen vrij is, verplicht een decreet de netbeheerders om te voorzien in een openbare dienstverplichting, onder meer voor sociaal zwakkeren. Hiervoor verenigden de beheerders ...

Niet te missen