SZ weer op weg naar rode cijfers

BRUSSEL De sociale zekerheid voor werknemers stevent vanaf volgend jaar opnieuw af op een financieringstekort. Prognoses gemaakt door de RSZ-administratie hebben het over een tekort van minimaal 250miljoen euro in 2005 en 400miljoen in 2007. De toezegging door de federale regering van 1,5miljard euro bijkomende inkomsten aan de sociale zekerheid volstaat dus niet.

Dat alles blijkt uit nota's van de RSZ-administratie, die vorige week werden besproken op het beheerscomité van de sociale zekerheid. Dat beheerscomité bestaat uit delegaties van de sociale partners en ...

Niet te missen