BRUSSEL - De textielgroep Picanol heeft een verzoek gekregen van een groep minderheidsaandeelhouders om een buitengewone algemene vergadering (BAV) bijeen te roepen. De groep zegt 20,18 procent van het kapitaal te vertegenwoordigen. Picanol betreurt de stap.

De minderheidsaandeelhouders hebben drie agendapunten. Ze willen uitleg over de nakoming van de leveringsplicht onder het aandelenoptieplan van de vennootschap, over de verhouding van de vennootschap tot STG Holding en over enkele corporate governance aspecten.

Het verzoek kadert in een reeks van initiatieven van een groep minderheidsaandeelhouders. Zo werd tijdens de laatste jaarvergadering op 28 april een lange vragenlijst voorgelegd.

,,De vennootschap onderzoekt de ontvankelijkheid van dit verzoek'', meldt Picanol in een mededeling.

Vorige maand berichtten enkele media dat Picanol de aandeelhouders informatie zou hebben achtergehouden over leningen die ooit verstrekt zijn aan de West-Vlaamse textielgroep STG (Groep Steverlynck). Afgevaardigd bestuurder Jan Coene zei dat de leningen te goeder trouw verstrekt werden. Voorts ontkende hij dat er ooit sprake geweest is van een verdachte aandelentransactie van hemzelf.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig