Belgacom heeft volgens voorlopige gegevens circa 90% van de aandelen Telindus in handen.

Definitieve cijfers zouden mogelijk vandaag al bekendgemaakt worden. Als de drempel van 90% effectief genomen is, moet Belgacom zijn bod binnen de 30 dagen na de bekendmaking van de biedresultaten, heropenen.

De belangrijkste onzekerheid bij het bod van Belgacom op Telindus was of de drempel van 75% genomen zou worden. Belgacom had dit met name als voorwaarde gesteld. Onder dit niveau hield Belgacom zich het recht voor het bod niet gestand te doen.

Gezien de druk in dit dossier om Telindus niet in Franse handen te laten vallen, was het overigens de vraag of Belgacom nog van die clausule gebruik zou maken.

Gisteren was er enkel nog onduidelijkheid of Belgacom de kaap van 90% in Telindus ging nemen. Die kaap is belangrijk omdat het een wettelijke drempel is waarbij de bieder verplicht is om zijn bod tegen dezelfde voorwaarden opnieuw open te stellen. Op die manier krijgen beleggers die hun aandelen nog niet inbrachten, een tweede kans.

Als de drempel van 95% genomen wordt, kan de bieder overgaan tot een ,,squeeze-out'' een uitrookbod. Bij een uitrookbod worden beleggers die nog niet verkochten, gedwongen hun aandelen af te geven. Doen ze dit niet, dan verliezen ze hun rechten. Gisteren heette het dat er een kleine kans was dat vanwege een ,,technische complicatie'' de drempel van 90% niet gehaald zou worden.

(pdd)