Door aanslepende benoemingsperikelen is het directiecomité van de Creg - de Belgische overheidsinstelling die waakt over de marktwerking op de elektriciteits- en gasmarkt - enkel nog in staat om lopende zaken af te handelen.

Het kernkabinet boog zich maandagavond voor de tweede keer in enkele weken tijd over de herbenoeming van vier van de zes directieleden. Ruimschoots laat, aangezien het mandaat van vier directieleden dezelfde dag nog afliep.

De woordvoerder van de bevoegde minister van Energie, Marc Verwilghen (VLD), hield het gisteren bij de mededeling dat de tijd rijp lijkt te zijn voor een tussentijdse beoordeling van de Belgische regulator. Op de ministerraad nu vrijdag moet beslist worden hoe het nu verder gaat.

Naar verluidt heerst er in de regering en in het bijzonder bij minister Verwilghen, grote onvrede over de werking van de Creg. Een eerste beraadslaging door de topministers in het kernkabinet, kort voor Kerstmis, zou niettemin hebben geresulteerd in een principiële afspraak om het mandaat van de vier directeurs te verlengen en om in de loop van het jaar de elektriciteitswet te wijzigen. Het directiecomité zou dan aangevuld worden met een zevende lid dat meteen de voorzittershamer mag hanteren.

(pse)