,,Personeelsvermindering  in Gevaert-stijl''
Foto: © MARC HERREMANS -VUM
André Leysen, erevoorzitter. André Leysen gelooft dat Agfa-Gevaert de overgang van analoge naar digitale beeldvorming goed beheerst.

Een omschakeling van een dergelijke omvang is volgens hem een even grote uitdaging als de oprichting van een nieuwe onderneming.

,,Het is niet aan mij om het beleid van de onderneming toe te lichten of om uitspraken te doen over de vereiste personeelsafvloeiing'', zegt Leysen. ,,Maar persoonlijk meen ik dat het bedrijf de digitale revolutie goed aan het verwerken is en er consequent naar handelt.''

,,Er is geen tegenspraak tussen de aangekondigde personeelsvermindering en de gelijktijdige aanwerving van specialisten in de nieuwe technologieën.''

,,De evolutie van de techniek legt dat op: de onderneming heeft te veel chemisch geschoolden en te weinig mensen met specialisatie op andere domeinen.''

,,De personeelsvermindering zal zonder enige twijfel ,,in Gevaert-stijl'' gebeuren, in overleg met de vakbonden, zodat ze optimaal kan worden begeleid.''

Dat de bedrijfswinst gestegen is tegenover vorig jaar, bewijst volgens hem dat Agfa-Gevaert zich zonder grote moeilijkheden door deze moeilijke fase van de technologische omschakeling zal kunnen werken.

Een analist van KBC Securities lokte enkele dagen geleden een uitgesproken koersdaling uit met de voorspelling dat de winst lager zou uitkomen.

,,Zulke mensen zouden zich er rekenschap moeten van geven dat ze de koersvorming sterk kunnen beïnvloeden'', aldus Leysen. ,,Zich vergissen is menselijk, maar hun informatie zou beter niet flagrant verkeerd zijn.''

Dat Philips heeft aangekondigd met Agfa-Gevaert te zullen gaan concurreren in de medische sector, deert hem niet: ,,We zullen die strijd op het terrein moeten uitvechten, en daar voelen we ons sterk''.

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig