Guy De Roover

,,Populair zijn volstaat niet''

,,Met populariteit alleen heb je nog geen goed bestuur. Daar is meer voor nodig, zoals samenwerking en vertrouwen in elkaar.'' Guy De Roover, de lijsttrekker van de Zeelse Democratische Belangen (ZDB), de grootste oppositiepartij, spaart het gemeentebestuur niet.

De burgemeester mag dan populair zijn, toch loopt er volgens de oppositieleider een en ander mis in Zele. ,,Daar zit de zwakke verstandhouding in het schepencollege zeker voor iets tussen. De huidige ...