Snelheidscontroles werpen hun vruchten af

Ook al hechten de inwoners van Peer weinig tot geen belang aan snelheidscontroles, toch zijn ze meer dan tevreden over manier waarop het gemeentebestuur de controles aanpakt.

André Cremers, de hoofdcommissaris van politiezone Kempenland, gaat er prat op dat de lokale politie de afgelopen jaren meer flitste dan de omliggende zones.,,Het ...