De realpolitik van Karel De Gucht

VORIGE week verklaarde de minister van Buitenlandse Zaken, Karel De Gucht, dat de Belgische ontwikkelingssamenwerking niet geregionaliseerd mag worden. Hij meent dat dit tot inefficiëntie zou leiden. Bovendien - en dat is onrustwekkender - ziet hij ontwikkelingssamenwerking niet als een zelfstandig beleid, maar als een instrument van Buitenlandse Zaken. Hij vindt dat België de budgetten van ontwikkelingssamenwerking als wortel en stok kan inzetten om hardleerse landen in de pas te doen lopen. De situatie van de noodlijdende bevolkingen is in de realpolitik van De Gucht blijkbaar maar een detail.

Ook De Guchts partijgenoot Fientje Moerman reageerden verbaasd. Zij zei dat het uitgangspunt steeds was dat ontwikkelingssamenwerking niet ondergeschikt mocht zijn aan het buitenlands beleid (DS 1 september). Waarom is de gedeeltelijke regionalisering van de ontwikkelingssamenwerking wél hoognodig?1. Niet de federale overheid, maar de gemeenschappen en gewesten hebben met onder meer onderwijs, economie, internationale handel, welzijn en gezondheid, leefmilieu, landbouw, wetenschap ...