Ondanks een hogere olieprijs is de Europese economie bezig aan het beste groeijaar sedert 2000.De sterke investeringen, onder meer in de bouwsector in vooral Duitsland, en de hoge binnenlandse vraag in de belangrijkste economieën van de Unie doen de Europese Commissie in tussentijdse groeiramingen besluiten dat de economie in de hele Unie dit jaar met 2,7% zal groeien en met 2,5% in de eurozone. Ondanks een olieprijs die 80% steeg, blijft ook de inflatie onder controle dankzij een hogere productiviteit, loonmatiging en de toegenomen internationale concurrentie.

Dat zijn zowat de belangrijkste tendensen in de tussentijdse economische voorspellingen van de Europese Commissie.

Commissaris voor Economie en Financiën, Joaquin Almunia, koppelde gisteren een oproep aan zijn uiteenzetting. Hij hoopte dat de economische spelers ,,het verleden niet zouden vergeten'' en de huidige loonmatiging in de Unie zouden behouden.

Daarnaast verwacht hij dat de hogere olieprijzen niet in de consumptieprijzen zouden doorgerekend worden. In de inflatiedruk ligt immers het grootste gevaar voor de verdere evolutie.

Opvallend was nog dat Almunia zich in het debat tussen de voorzitter van de eurogroep, Jean-Claude Juncker, en de Europese Centrale Bank (ECB) aan de zijde schaarde van de eurogroep-voorzitter. Die eist meer dialoog met de ECB. Almunia wil daar ook bij zijn (hij wil een ,,trialoog''), maar ECB-voorzitter Jean-Claude Trichet wil daar niet van weten.