Bijdrage migrantenvrouwen onderschat

Pas nu onderkennen de beleidsmakers de specifieke uitdagingen en risico's waarmee vrouwen te maken krijgen als ze naar een nieuw land verhuizen, zeggen de VN.

WERELDWIJD maken vrouwen ongeveer de helft uit van de migrantenpopulatie. Toch begint het pas nu tot de internationale gemeenschap door te dringen welke bijdrage die 95 miljoen migrantenvrouwen leveren aan de economie en de sociale welvaart van zowel hun gast- als thuisland. Dat meldt het bevolkingsfonds van de Verenigde Naties (UNFPA) in het Wereldbevolkingsrapport 2006, dat gisteren in Brussel is voorgesteld.Het rapport ,,A Passage to Hope: Women and International Migration'' vraagt ...