ROTTERDAM - Het Nederlandse Sleep- en Bergingsbedrijf Smit Internationale, dat ook vaak in ons land actief is, heeft een uitzonderlijk goed jaar achter de rug. De Rotterdamse onderneming zag in 2003 haar nettoresultaat bijna verdubbelen tot 27 miljoen euro. Het bedrijfsresultaat nam nog sterker toe, van 13,1 miljoen euro in 2002 naar 29,3 miljoen euro vorig jaar.

Vooral de divisie Transport & Heavy Lift (pontonverhuur, zwaar transport, (zee)sleepvaart) boerde goed. Was het bedrijfsresultaat in 2002 nog 3,7 miljoen euro negatief, 2003 was goed voor een positief resultaat van 14,7 miljoen euro.

Het bedrijfsresultaat van de havensleepdiensten steeg met anderhalf miljoen euro tot 7,6 miljoen euro, maar Smit constateert tegelijkertijd dat de prestaties in de Rotterdamse haven achterblijven. De kosten liggen op een te hoog niveau en Smit zoekt dan ook naar wegen om tot een flexibelere inzet van personeel en materieel te komen.

De divisie wrakopruiming profiteerde vorig jaar nog niet van de berging van het vrachtschip Tricolor. De bergingscombinatie waarvan Smit deel uitmaakt, moest vorig najaar vanwege het winterweer de werkzaamheden tot april uitstellen. Aan de operatie heeft Smit tot dusver niets verdiend. De divisie als geheel deed het beter. Het bedrijfsresultaat steeg van 2,8 miljoen euro naar 4,3 miljoen euro, wat licht boven het meerjarig gemiddelde van 4 miljoen euro ligt.

Smit deed vandaag geen mededelingen over het onderzoek dat de Nederlandse kartelwaakhond NMa doet naar prijsafspraken bij wrakopruimingen en bergingen. De NMa bezocht in dat kader vorige week behalve Smit Internationale de bergingsbedrijven Svitzer Wijsmuller, Mammoet Van Oord en Multraship Towage and Salvage.

Voor 2004 waagt Smit Internationale zich op dit moment nog niet aan een voorspelling. Zo gauw er inzicht bestaat in de resultaatontwikkeling zal de directie met een mededeling komen.