Fiscale uitspraak M&S  laat België  ongemoeid
Door het gunstig advies aan het Europese Hof komt Marks & Spencer dichter bij de fiscale recuperatie in Groot-Brittannië van verliezen die het elders in Europa leed. Foto: © EPA
BRUSSEL - De Britse winkelketen Marks & Spencer (M&S) heeft een gunstig fiscaal advies gekregen van de advocaat-generaal van het Europese Hof van Justitie. M&S komt daardoor een stap dichter bij het fiscaal recupereren in Groot-Brittannië van verliezen elders in Europa geleden. Het advies heeft geen impact voor België.

FISCALISTEN hadden reikhalzend uitgekeken naar het advies van de advocaat-generaal van het Europese Hof van Justitie in de zaak Marks & Spencer. De hamvraag was of M&S zijn verliezen in andere EU-lidstaten kon aftrekken van de belastbare winst die het moederhuis in Groot-Brittannië boekt.

Advocaat-generaal Poiares Maduro van het Europees Hof van Justitie zegt dat een benadering waarbij de verliezen van de buitenlandse dochters in geen enkel geval kunnen gecompenseerd worden, niet verenigbaar is met het Europees recht. De interpretatie van de uitspraak van Maduro liep gisteren uiteen, maar volgens specialisten is ze minder alarmerend dan de eerste telexberichten lieten uitschijnen.

Axel Haelterman, fiscaal specialist bij Freshfields, was de eerste om de mogelijke impact te nuanceren. Het advies van de advocaat-generaal, dat meestal door het Hof gevolgd wordt, zij het niet altijd op basis van dezelfde redenering, is volgens Haelterman ,,vrij voorspelbaar en zeer evenwichtig''.

Nieuw is volgens Haelterman de stelling van advocaat-generaal Maduro dat ,,niet iedereen zomaar gelijk moet worden behandeld, maar dat er consistentie moet zijn in het fiscaal systeem''.

Als je in een EU-lidstaat zelf weg kunt komen met je verliezen, dan mag je die niet compenseren met de winst in een andere lidstaat, zegt Haelterman. Verliezen compenseren met toekomstige winsten, is bijvoorbeeld zo'n lokale oplossing die onmiddellijke compensatie met de belastbare winst van de moedervennootschap uitsluit.

,,Het effect van het advies voor België is sowieso nul omdat ons land geen fiscale compensatie kent'', zegt Haelterman. Het Belgische ministerie van Financiën is overigens, sinds het arrest in de zaak-Amid, al zo'n drie jaar bezig met het herschrijven van de regels over hoe om te gaan met buitenlandse verliezen. ,,Dit advies kan voor wat inspiratie zorgen.''

Bernard Peeters, voorzitter van het kantoor Tiberghien, zegt dat de fiscale coherentie waar de advocaat-generaal naar verwijst, moet beletten dat verliezen twee keer gebruikt worden: op lokaal niveau en grensoverschrijdend. Een andere bekommernis is om fiscale shopping te vermijden. ,,Als je in Rijsel een verlies hebt, en hoge winsten in Parijs, kan het in theorie interessanter zijn om niet in Frankrijk te compenseren, maar in Groot-Brittannië. Dat mag niet.''

Peeters merkt op dat er mogelijk toch nog sprake kan zijn van discriminatie: winsten en verliezen in Engeland zou je onmiddellijk kunnen compenseren, terwijl je voor de verliezen in Frankrijk eventueel moet wachten tot het definitief duidelijk is dat je ze er niet kunt recupereren. ,,Dit kan landen die wel de fiscale consolidatie kennen, ertoe aanzetten om de regels aan te passen.''

Peeters zegt dat het advies potentieel een nadeel is voor de aantrekkelijkheid van België als vestigingsplaats. ,,De lidstaten zullen hun systeem van fiscale consolidatie internationaal moeten uitbreiden. België heeft geen dergelijk systeem en kan het dus niet uitbreiden.''

De voorzitter van Tiberghien geeft toe dat het advies minder spectaculair is dan kon worden verwacht, maar hij zegt dat er toch specifieke situaties zijn waar de uitspraak kan spelen. Bijvoorbeeld in het geval van liquidatie, of bij de verkoop van de aandelen van de verlieslatende entiteit.

,,In dat laatste geval verlies je ook de mogelijkheid om de verliezen te recupereren en moet je dus, volgens het advies, wel kunnen compenseren met de winst van de moeder', zegt Bernard Peeters.