De Vlaamse regering wil helpen met een ICT-platform om Vlaanderen logistiek op de kaart te houden.

Het Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL) bestudeert momenteel de ontwikkeling van een grootschalig ICT-netwerk dat verschillende partijen in de logistieke keten - van havens en transporteurs tot douane en distributiecentra - met elkaar verbindt. Zo'n platform zou Vlaanderen een unieke troef bezorgen in zijn concurrentiestrijd met de rest van Europa, zegt directeur Alex Van Breedam van het VIL. Hij praat ,,met verschillende actoren'' om te zien of er een draagvlak voor bestaat.

Kris Peeters, de Vlaamse minister van Openbare Werken, is alvast gewonnen voor zo'n Cargo Community System (CCS). ,,Een van de pilootprojecten in Flanders Logistics ( een programma om de logistieke troeven van Vlaanderen uit te bouwen, red .) bestaat uit het vermijden van lege transportstromen. Een CCS is de ultieme manier om dat te bereiken'', zegt Peeters.

,,Maar om daartoe te komen, moet er nog veel water naar de zee vloeien'', waarschuwt de minister meteen. ,,In mijn beleidsnota heb ik de eerste stap gezet met een informatiesysteem voor de scheepvaart. Een CCS moet ook de weg, het spoor en de binnenvaart omvatten.'' De tijd dringt, zegt Peeters, want ,,de regio die dit als eerste kan realiseren, heeft een concurrentievoordeel. Vergeet niet dat ook andere regio's - vooral Nederland - op dezelfde piste bezig zijn.''

De grote vraag is of er voldoende spelers bereid zullen zijn om een Vlaams ICT-platform ook financieel te ondersteunen. ,,Het benodigde bedrag loopt in de miljoenen. In een eerste fase wil ik daarvoor geld vrijmaken, maar alleen op voorwaarde dat er ook engagementen zijn van de privésector.'' Peeters denkt dat er nog dit jaar een principeakkoord kan komen over de invoering van het ICT-platform.

Het platform vormt een technologische aanvulling op het model van de Extended Gateway Flanders . Het achterliggende idee is dat het voor logistieke bedrijven te duur wordt om zich te vestigen rond zee- of luchthavens. Met de hulp van een veelzijdige en relatief goedkope transportinfrastructuur moet het voor hen mogelijk worden om uit te wijken naar het achterland. Voorbeelden van die aanpak zijn de industrieterreinen in Meerhout, de Genkse haven en Wielsbeke/Avelgem in West-Vlaanderen.

(wdp)