9/11 en de derde wereldoorlog

Verscheidene commentatoren hebben er eergisteren aan herinnerd dat ik op 11 september 2001 op de VRT verklaarde dat de aanslag op de Twin Towers het begin betekende van een Derde Wereldoorlog. Men vond die uitspraak toen schromelijk overdreven en nodeloos alarmerend. Yves Leterme zegt nu in De Standaard dat ik er toen ,,niet zover naast zat''.

9/11 confronteert de wereldgemeenschap met een wereldconflict van een derde type. De Eerste Wereldoorlog was een bloedige strijd tussen hoofdzakelijk Europese landen, gedreven door extreme vormen van nationalisme. De Tweede Wereldoorlog en de koude Oorlog waren veeleer conflicten tussen totalitaire ideologieën en de pluralistische democratieën. Het huidige ...