Elektronisch bezwaarschrift in 2008
Foto: © Photo News
In navolging van de belastingaangifte zal het in de loop van volgend jaar mogelijk zijn om via het internet een bezwaarschrift in te dienen. De elektronische belastingaangifte zal gepromoot worden aan hogescholen en universiteiten.

WIE het niet eens is met zijn belastingafrekening, moet daartegen vandaag nog altijd met een aangetekende brief bezwaar indienen. In de loop van volgend jaar zal dat via het internet kunnen, maakt Hervé Jamar (MR), de staatssecretaris voor de Modernisering van Financiën, zich sterk. Intussen is de fiscus gestart met bijhouden van de administratieve en gerechtelijke fiscale geschillen in een elektronisch dossier per belastingplichtige. Die nieuwe informaticatoepassing moet tegen eind dit jaar in alle belastingkantoren draaien.

Zo'n dossier heeft als voordeel dat de zaak veel efficiënter behandeld wordt. Elke ambtenaar die bij het dossier betrokken is, krijgt via zijn computer toegang tot het dossier. Het moet niet meer fysisch van de ene naar de andere ambtenaar overgemaakt worden. Er kan bovendien door verscheidene ambtenaren tegelijkertijd aan gewerkt worden.

Het moet ook bijdragen tot meer coherentie in de beslissingen van de verschillende gewestelijke directeurs over gelijkaardige zaken. Ze kunnen nu gemakkelijker zien wat collega's in gelijkaardige dossiers beslist hebben. Over echte principedossiers kan de centrale administratie zelfs proberen om een eenduidig standpunt te bepalen.

Deze nieuwe toepassing vormt samen met de elektronische aangifte een van de bouwstenen van het unieke fiscale dossier dat de fiscus voor elke belastingplichtige wil aanleggen. Dat elektronische dossier - met daarin alle fiscale aspecten per belastingplichtige - vormt het uiteindelijke doel.

Het valt trouwens op dat het aantal nieuwe bezwaarschriften sinds 1998 flink gedaald is, van bijna 150.000 stuks naar 91.058 stuks vorig jaar. Dat heeft voor een stuk te maken met de responsabilisering van de belastingcontroleurs. Die moeten sinds enkele jaren zelf hun dossiers verdedigen voor de rechtbank en gaan daarom iets voorzichtiger tewerk als ze een standpunt tegen de belastingplichtige innemen. Het is bovendien zo dat bij onenigheid tussen de controleur en de belastingplichtige het dossier ook nog eens door een superieur bekeken wordt.

Bij de fiscale rechtbanken van eerste aanleg waren eind vorig jaar nog 19.487 zaken hangende. De achterstand werd vooral opgebouwd bij de start in 1999 van die fiscale rechtbanken. Het aantal zaken dat de eerste jaren bij die rechtbanken aanhangig werd gemaakt, was veel hoger dan de zaken waarover uitspraak werd gedaan. Maar de jongste jaren valt het op dat steeds minder zaken voor de fiscale rechter komen - 2.613 vorig jaar - terwijl er steeds meer vonnissen uitgesproken worden, 2.461 vorig jaar.

De mindere toevloed aan rechtszaken is het gevolg van de effectiviteit van de administratieve filter waarbij het dossier tussen de fiscus en de belastingplichtige buiten de rechtbank om beslecht wordt.

Dit heeft wel tot gevolg dat de fiscale rechtbanken van eerste aanleg nog altijd ruim 17.000 zaken uit het verleden meeslepen en dat die in het huidige tempo niet zo snel afgebouwd worden. De grootste achterstand tekent zich af in Antwerpen, Gent en Brussel. Die achterstand verklaart volgens Jamar ook voor een stukje de 27 miljard euro belastingen die de fiscus nog te goed heeft.