BRUSSEL - De kamercommissie Binnenlandse Zaken heeft vanavond het wetsontwerp goedgekeurd dat niet-EU-burgers gemeentelijk stemrecht verleent. Dat gebeurde met 10 stemmen voor (sp.a/Spirit, PS, MR en cdH) en 7 tegen (VLD, CD&V en Vlaams Blok). Het ontwerp verhuist nu naar de plenaire vergadering. Het amendement, dat VLD-voorzitter Karel De Gucht vanmiddag had ingediend om het migrantenstemrecht te verstrengen, werd weggestemd.
De stemming kwam er uiteindelijk vroeger dan verwacht. Het Vlaams Blok besliste al zijn sprekers niet meer te laten tussenkomen. Fractieleider Gerolf Annemans hield voor de stemming nog een striemend betoog tegen het stemrecht en laakte de houding van de Vlaamse meerderheidspartijen in het dossier. Zij houden geen rekening met de mening van de Vlaamse bevolking en zullen niet verwonderd moeten zijn wanneer het Blok straks opnieuw de verkiezingen wint, stelde hij.

Bij de stemmingen over de amendementen en artikelen vroeg CD&V-fractieleider Pieter De Crem nog het advies van de Raad van State op het amendement van Karel De Gucht, maar hij werd daarin niet gesteund. Ook het amendement zelf werd verworpen. Behalve de VLD schaarde enkel het Vlaams Blok zich achter het initiatief.

Het voorstel van De Gucht bepaalde dat migranten van wie de naturalisatie is afgewezen, geen stemrecht kunnen krijgen. In de wandelgangen verklaarde De Gucht dat het helemaal niet om een vertragingsmanoeuvre gaat. Als de volledige tekst opnieuw naar de Senaat verhuist, moeten de senatoren zich daar enkel over het amendement uitspreken, stelde hij. Bovendien kan de bepaling in de Senaat in een reparatiewet worden ingeschreven.

De CD&V is van plan het amendement volgende week in plenaire zitting opnieuw in te dienen en het advies van de Raad van State in te roepen. VLD-voorzitter De Gucht liet echter weten dit niet te zullen steunen.

De eindstemming verliep zoals verwacht. De drie meerderheidspartijen SP.A/Spirit, PS en MR en oppositiepartij cdH stemden voor, de Vlaamse oppositiepartijen CD&V en Vlaams Blok en regeringspartij VLD kantten zich tegen het ontwerp. Volgende week donderdag en vrijdag valt het doek over de discussie. Dan volgt in het halfrond van de Kamer de definitieve stemming. Indien het ontwerp wordt goedgekeurd, kunnen niet-EU-burgers in 2006 voor het eerst deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Zij moeten zich wel bij de gemeente laten inschrijven en een verklaring ondertekenen dat ze de Belgische grondwet en wetten en de rechten van de mens respecteren.

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig