BRUSSEL - De Europese Investeringsbank (EIB), die geleid wordt door de voormalige Belgische minister van Financiën Philippe Maystadt, krijgt kritiek op haar vermeende gebrek aan transparantie. Een artikel in de International Herald Tribune (IHT) suggereert belangenvermenging bij de bestuurders, onder wie Dexia-topman Pierre Richard.

De EIB is het belangrijkste financieringsorgaan van de EU. De bank verstrekt leningen voor ontwikkelings- en infrastructuurprojecten, met als doel de integratie van de EU-lidstaten te bevorderen. Vorig jaar ging het om 42 miljard euro.

Maar over de vraag hoe en waarom die kredieten worden toegekend, bestaat bitter weinig transparantie, tot onvrede van een toenemend aantal ngo's en activisten.

Volgens een artikel dat gisteren gepubliceerd werd op de website van de IHT blijkt dat heel wat leningen gaan naar bedrijven die geleid worden door leden van de raad van bestuur van de EIB. Zo kreeg de Frans-Belgische bank Dexia in de afgelopen vijf jaar ,,meer kredietlijnen dan concurrerende Franse banken'', aldus de IHT. Dexia-voorzitter Pierre Richard is bestuurder bij de EIB. Andere voorbeelden van mogelijke belangenvermenging waren de toekenning van leningen aan een Italiaans instituut waar een EIB'er in de raad van bestuur zit, en aan Air France, dat eveneens een bestuurder deelt met de EIB.

Volgens een woordvoerder van de Bank moeten bestuurders met een belangenconflict dat altijd bekendmaken en zich van de stemming onthouden.

(wdp)