Beestjes vechten om boven het stijgende stadslawaai uit te komen

Vogels zingen luider maar kennen minder liedjes

Om boven het geluid van het verkeer uit te komen, zingen stadsvogels steeds luider. Daardoor vergeten ze hun liedjes in een lagere toonaard. Dat ontdekte onderzoeker David Luther, die naar mussen in San Francisco ging luisteren.
*

Luther koos voor de mus in San Francisco, omdat van hen opnames bestaan van vijftig en van twintig jaar geleden. Ideaal vergelijkingsmateriaal dus.Het viel daarbij direct op dat de mussen ...

Aangeboden door onze partners

Niet te missen