Vlaanderen wordt arm aan arbeidskrachten
Foto: mc
BRUSSEL - Tegen 2030 zal de totale Belgische bevolking nog met 600.000 toenemen, maar het aantal mannen en vrouwen op arbeidsleeftijd (tussen 18 en 65 jaar) zal tegen dan met 200.000 dalen. Die impact van de vergrijzing zal vanaf het jaar 2010 merkbaar worden. Vooral in Vlaanderen dreigt een acuut tekort aan arbeidskrachten te ontstaan

.

Die onheilstijding staat te lezen in het jaarverslag van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid, dat gisteren werd bekendgemaakt. Het rapport becijfert de omvang van en analyseert de redenen voor de lage werkgelegenheidsgraad in ons land. België haalt met zestig werkenden op de honderd een van de laagste scores in de (oude) Europese Unie (met 15 lidstaten). Het EU-gemiddelde bedraagt 64 procent.

Om het effect van de vergrijzing van de bevolking op te vangen, zou de werkgelegenheidsgraad tot minstens 69 procent omhoog moeten gaan. Maar dat vereist een veel hogere participatie van alle groepen op de arbeidsmarkt, niet het minst van de 50-plussers. Nu behaalt België de slechtste score met amper 26 werkenden op de honderd in de leeftijdsgroep tussen 55 en 65 jaar. Andere Europese landen halen gemiddeld 40 procent.

De Hoge Raad voor de Werkgelegenheid benadrukt dat de gevolgen van de vergrijzing niet in alle regio's gelijk zijn. Puur demografisch bekeken gaat de bevolking op arbeidsleeftijd (18 tot 64 jaar) veel sneller inkrimpen in Vlaanderen dan in Wallonië. Als de Vlaamse arbeidsbevolking voor het jaar 2000 een index meekrijgt van 100, stijgt die in 2010 tot een index 102 om daarna in sneltreinvaart te dalen en vanaf 2020 onder de honderd te zakken, tot een dieptepunt van 94 in 2030.

In een dergelijk scenario zal de reserve aan arbeidskrachten in Vlaanderen ruim onvoldoende zijn om alle openstaande vacatures in bedrijven en organisaties te kunnen invullen. Dat fenomeen doet zich nu al voor in regio's zoals Kortrijk, waar Franse grensarbeiders het gebrek aan lokale (Vlaamse) werkzoekenden komen compenseren. Die conjunctuurgebonden situatie dreigt vanaf 2010 een structureel kenmerk te worden van de Vlaamse arbeidsmarkt.

Mogelijk biedt een grotere mobiliteit van Brusselse en Waalse werkzoekenden tegen dan een oplossing. In Wallonië stijgt de arbeidsbevolking tegen 2010 naar een index van 106, om in 2020 nog altijd 102 te bedragen. In Brussel zal het aanbod aan arbeidskrachten nog groter zijn: het aantal 18- tot 65-jarigen blijft er stijgen tot in 2020, naar een index van 110.

(jir, gteg)

Bladzijde 5: Ministers van begroting staan voor zware jaren.

Bladzijde 14: commentaar: Rare jongens, die Belgen.

Bladzijde 48: berichtgeving. Vervroegd pensioen beter beloond dan doorwerken.

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig