BRUSSEL - De Belgische jobachterstand is ongetwijfeld mee te verklaren door de hoge fiscale en parafiscale lasten op arbeid. De lastendruk op arbeid (als totaal van belastingen en sociale bijdragen) ligt volgens de Hoge Raad voor Werkgelegenheid in België op 44 %, tegen 37 % als het EU-gemiddelde.

Die lastendruk op arbeid is alleen nog hoger in Zweden en Finland. Ter vergelijking: in Spanje, Ierland en het Verenigd Koninkrijk gaat het om minder dan 30 %. Maar ook bij onze buurlanden ligt het percentage veel lager. In Duitsland gaat het om 39,9 % en in Nederland slechts om 31,7 %.

De Hoge Raad meent dan ook dat er ,,alle aanleiding toe is om de lastendruk te verlichten'', onder meer door de sociale bijdragen ,,verder gedeeltelijk te vervangen door alternatieve financieringsbronnen'', zoals hogere accijnzen of hogere belastingen op spaargelden.

Een lastenverlaging kan bijdragen tot een verhoging van de werkgelegenheidsgraad, aldus het verslag. Maar het effect kan slechts optimaal zijn wanneer de loonkostenstijgingen beperkt blijven, want ,,anders wordt de positieve invloed op de werkgelegenheid grotendeels geneutraliseerd''.

(g.teg., jir)

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig