BRUSSEL Het gevecht om netwerkbeveiliger Ubizen komt elke dag ietsje dichter bij de rechtbank. De vraag is alleen wie als eerste het initiatief neemt.

DE beslissing van toezichthouder CBFA, eergisteren, om het prospectus van Betrusted nog niet goed te keuren, heeft vriend en vijand verrast. De CBFA zou het bod pas willen laten starten nadat de raad van bestuur van Ubizen zich heeft uitgesproken over de vraag van Ubidco om een bijzondere aandeelhoudersvergadering (BAV) bij elkaar te roepen, zei gisteren De Tijd op basis van bronnen bij de CBFA.

Ubizen heeft echter drie weken de tijd om zich uit te spreken. De CBFA lijkt ervan uit te gaan dat de bestuurders binnen de vijf dagen (concreet: morgen) de knoop zouden doorhakken.

De raad van bestuur was van plan om pas op het eind van de termijn van drie weken te beslissen, waardoor het bod van tegenbieder Betrusted deze week had kunnen starten om na tien bankwerkdagen afgesloten te worden. Net op tijd opdat Betrusted zou kunnen deelnemen aan de door Ubidco uitgelokte aandeelhoudersvergadering en de machtsgreep van Ubidco zou kunnen afwenden.

De raad van bestuur van Ubizen wilde immers de kansen gaaf houden voor de hoogste bieder, Betrusted, dat 1,20 euro per aandeel biedt of 26,3 procent meer dan het inmiddels afgesloten bod van Ubidco.

Doordat de CBFA maandag het prospectus van Betrusted niet heeft goedgekeurd, heeft de strategie van Ubizen om beide partijen gelijke kansen te geven, een knauw gekregen.

Betrusted kan, zoals de kaarten nu liggen, niet langer zijn bod afsluiten vóórdat de raad van bestuur van Ubizen een BAV bij elkaar roept. Een bod kan immers niet afgesloten worden als er een BAV bij elkaar geroepen wordt voor een kapitaalverhoging met opheffing van voorkeurrecht. Het bod mag dan pas 15 werkdagen na de BAV afsluiten.

Er is nu een situatie ontstaan waarbij één partij, met name Ubidco, de BAV van Ubizen potentieel kan domineren en de macht grijpen. ,,Een volledige uitholling van de overnamewetgeving ten nadele van de kleine aandeelhouder. Dit is totaal abnormaal'', reageerde een bevoegde bron gisteren.

Wat de bestuurders van Ubizen vandaag zullen beslissen, is compleet onduidelijk. Ubizen ontkent dat het zich tegenover de CBFA geëngageerd heeft om vandaag al de knoop door te hakken.

,,We hebben de CBFA beloofd om binnen de vijf dagen te beraadslagen, wat nog niet hetzelfde is als beslissen. Ook dat hebben we hen uitgelegd'', zei een betrokkene gisteren.

Eén van de vragen is of de bestuurders wel een aandeelhoudersvergadering bij elkaar moeten roepen, omdat het belang van 38,17% waarop Ubidco zich baseert, omstreden is. De vroegere referentie-aandeelhouders rond Concentra betwisten dat Ubidco hun aandelen mag bijhouden nu er zich een hoger tegenbod aandient. Ze wachten op de start van het tegenbod om hun aandelen te kunnen inbrengen in het hoger bod. Ook de kleine beleggers die hun aandelen al inbrachten in het bod van Ubidco, hebben het recht om die aandelen in te brengen in het hoger tegenbod. Het gaat om een pakket van 12,92 procent.

Sommige juristen zeggen dat de bestuurders geen opportuniteitsafweging te maken hebben over de bijeenroeping van de BAV. Iedere aandeelhouder die 20 procent of meer van de aandelen heeft, heeft het recht een BAV te laten organiseren. Ubidco claimt in een transparantieverklaring 38,17% van Ubizen te hebben

Waarnemers vermoeden dat de CBFA graag zou zien dat de eigendomstwist over de 38,17% voor een rechtbank wordt gebracht. Concentra zou bijvoorbeeld in kortgeding de rechter kunnen vragen de betwiste aandelen onder sekwester te plaatsen, waardoor het stemrecht wordt bevroren en Ubidco zijn omstreden uitgangspositie verliest. Tot nu toe was Concentra beducht om naar de rechtbank te trekken, maar waarnemers menen dat het stilaan onvermijdelijk wordt.

Naast het pakket van 38,17% dat Ubidco claimt, rijst de vraag in welke mate de ,,kleine aandeelhouder'' die zijn aandelen in het bod van Ubidco ingebracht heeft, zijn stemrecht zal kunnen uitoefenen. Die aandelen zitten in de la van Ubidco en blijven daar, tenzij de betrokken aandeelhouders expliciet hun bank vragen ze eruit te halen en in te brengen in het hoger bod om de meerprijs op te strijken.

Ubidco kan het stemrecht niet uitoefenen, want het moet de aandelen ter beschikking houden. Betrusted kan het stemrecht niet uitoefenen, want zijn bod staat op het ogenblik van de BAV waarschijnlijk nog open, waardoor de aandelen nog niet verworven zijn. De oorspronkelijke eigenaar dan? Die heeft ze in principe niet meer.

De CBFA geeft voorlopig nog geen antwoord op deze vragen. Een expert wees gisteren op de mogelijkheid van artikel 555 van de vennootschapswetgeving. Dat laat de raad van bestuur toe in bepaalde omstandigheden op de dag van de BAV de kwestie van de kapitaalverhoging buiten voorkeurrecht met drie weken te verdagen omdat er onduidelijkheid is over de uitoefening van het stemrecht. Dat betekent dat potentieel pas binnen een tiental weken over de kapitaalverhoging wordt gestemd.

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Meld je aan en lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in