Zeven redenen om Kant te blijven lezen

1. De mens moet zelf denken. Lafheid en luiheid verhinderen volgens Kant dat een groot deel van de mensen, als het eenmaal op eigen benen staat, toch zijn leven lang graag onmondig blijft. Dat Kant daarbij aantekent dat dit opgaat voor het ,,hele schone geslacht'', toont aan dat hij geen hoge dunk had van de vrouwelijke geestesgaven. In weerwil daarvan werd hij onlangs op de Duitse televisie door een vrouwelijke filosofe onder de vroege ,,feministen gerekend. En dat omdat hij zich kantte tegen de weduwenverbranding in Indië.

2. De mens moet zijn plicht doen. Kant zag dat allesbehalve als een ,,verdomde plicht''. Hij noemde het een grandioze opgave die de ziel met vreugde vervult. We staan hier wel zeer ver af van de huidige ...

Niet te missen