De kousen van Immanuel Kant

Tweehonderd jaar geleden overleed Kant

BRUSSEL Morgen gedenkt de beschaafde wereld dat Immanuel Kant precies twee eeuwen geleden overleed. Het gedachtegoed van deze kleine pruikendrager uit Koningsbergen (het huidige Kaliningrad, Russisch gebied ingeklemd tussen Polen en Litouwen) vormt een absoluut hoogtepunt in het westerse denken. Maar zelden ook is iemand na zijn dood zo kritisch benaderd geworden, terwijl hij het zelf precies mogelijk heeft gemaakt dat denken van kritiek uitgaat. Tal van stokpaardjes van de zoon van de zadelmaker uit Koningsbergen blijven hoogst actueel.

KANTS biografie moet voor het ,,levensideaal van onze tijd als een complete mislukking voorkomen. Kant is in die tachtig jaar van zijn bestaan haast nooit weg geweest uit zijn geboortestad, die toen onder ...

Niet te missen