BRUSSEL Het jobaanbod in Vlaanderen is in de laatste drie maanden van 2003 spectaculair omhoog gegaan. Het aantal vacatures voor tijdelijke en vaste jobs lag tot 15 procent hoger dan in het laatste trimester van het voorgaande jaar (2002). Met in totaal 488.000 vacatures evenaarde de jobmarkt in Vlaanderen vorig jaar het recordpeil van 2000.

Dat alles blijkt uit de driemaandelijkse arbeidsmarktbarometer van De Standaard. Die is gebaseerd op het aantal jobaanbiedingen dat door de bedrijven in Vlaanderen wordt gelanceerd via de overheidsdienst VDAB, de uitzendbedrijven aangesloten bij de federatie Federgon en de gepubliceerde personeelsadvertenties in Jobat en Vacature. Het gaat om de drie belangrijkste formele jobkanalen in Vlaanderen.

In oktober tikte de arbeidsmarktbarometer met 43.600 vacatures aan op een index van 190, 10% hoger dan in oktober vorig jaar en het hoogste cijfer voor die maand sinds het begin van de tellingen in het jaar 1997. In januari 1997 ging de barometer van start met bijna 23.000 vacatures, goed voor een startindex van 100.

In november en december liep het jobaanbod licht terug, tot 39.000 à 40.000, goed voor indexen in de arbeidsmarktbarometer van 172 en 175. Het gaat om de hoogste scores voor de laatste twee maanden van een kalenderjaar sinds het economisch sterke jaar 2000.

De stijging van het jobaanbod is hoofdzakelijk te danken aan de sterke vacaturecijfers voor de VDAB. De sector van de uitzendarbeid geeft een wisselvallig beeld te zien; het aantal uitzendbanen ligt vooralsnog niet hoger dan in de maanden juni of september. Het aantal gepubliceerde en/of elektronische personeelsadvertenties zat in het laatste trimester van 2003 wel fors in de lift. De banenplan-campagne van Jobat gaf de markt een extra impuls, met een vooruitgang van bijna 25% tegenover dezelfde periode van 2002 tot gevolg.

Over het gehele jaar 2003 telde de barometer 488.000 vacatures, 6% meer dan in 2002 en bijna gelijk aan het recordjaar 2000, toen er in volle hoogconjunctuur 490.000 jobaanbiedingen werden geteld.

Conclusie: de jobmarkt in Vlaanderen is duidelijk hersteld van de magere jaren 2001 (-6% jobaanbod) en 2002 (-0,2%). Sinds de zomer worden maand na maand forse stijgingen opgetekend. De trend is dermate positief dat de vooruitzichten voor 2004 dat ook moeten zijn.

Toch moeten enkele kanttekeningen gemaakt worden. Eén: het circuit van de tijdelijke jobs is groter in het totaalaanbod dan dat van de ,,vaste'' jobs. Twee: de haperende relance van de uitzendarbeid - een belangrijke conjunctuurindicator - doet aanmanen tot enige voorzichtigheid. Drie: het aantal jobaanbiedingen mag niet verward worden met een netto-aangroei van de werkgelegenheid; er vallen tegelijkertijd jobs weg en veel vacatures slaan op verschuivingen van jobs tussen en binnenin bedrijven.

Vier: de paradox blijft bestaan dat het stijgende jobaanbod gepaard gaat met aanhoudend stijgende werkloosheidscijfers. Dat is een normaal marktmechanisme. Het duurt gemiddeld zes à negen maanden vooraleer de positieve trend op de jobmarkt in dalende werkloosheidscijfers vertaald wordt.

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig