BRUSSEL Frits Bolkestein, de Europese commissaris voor Interne Marktbeleid, toont zijn goede wil tegenover België en vooral Frankrijk, over de verlaging van de btw in de horeca. Hij zal een voorstel op papier zetten om de verlaging in sommige lidstaten mogelijk te maken. Maar dat heeft meer met de Franse regionale verkiezingen te maken dan met een koersverandering.

De Franse president Jacques Chirac en de Belgische regering ijveren al een tijdje voor een lagere btw in de horeca omwille van verkiezingsbeloften. Frits Bolkestein, de bevoegde EU-commissaris, is daar niet tegen. Hij stelde vorig jaar zelf een verlaging voor, maar dan wel in het kader van een ruim pakket. Over dat pakket geraken de lidstaten het maar niet eens. Vooral Frankrijk, maar ook België, zijn daarom ongeduldig geworden.

Eind vorige maand suggereerde de Franse minister, Francis Mer, dat de kwestie dan maar geregeld zou worden op basis van het principe van de subsidiariteit. Dat wil zeggen dat de lidstaten zelf btw-verlagingen zouden mogen toepassen voor sectoren waarin dat geen verstoring van de concurrentie meebrengt. In de horeca zou dat mogelijk moeten zijn, ,,omdat niemand vanuit Berlijn in Brussel zal komen eten omwille van de lagere btw''.

Gisteren heeft de Franse minister dat pleidooi herhaald. Maar nieuw was dit keer de toezegging van commissaris Frits Bolkestein, dat hij daarover een ,,reflectienota'' zal schrijven, tegen eind deze week. Bolkestein gaat er daarbij wel van uit dat dit principe dan ook op andere belastingen kan toegepast worden, bijvoorbeeld de bedrijfsfiscaliteit. En daar is Frankrijk tegen.

De Duitse minister van Financiën, Hans Eichel, die een fervent tegenstander is van de btw-verlaging voor de horeca, verzette zich gisteren niet tegen de oefening van Bolkestein. Maar hij zei nadrukkelijk dat zijn stelling ten gronde ,,niet gewijzigd'' is. Ook de Franse president, Jacques Chirac, moest maandag na afloop van de Frans-Duitse topontmoeting met kanselier Gerhard Schröder in het Duitse Genshagen, toegeven dat de twee landen het over de kwestie nog altijd niet eens zijn.

In Commissiekringen is daarom te horen dat het ,,zo goed als uitgesloten'' is dat er een akkoord komt over de lagere horeca-btw, zeker niet tijdens de volgende ministerraad in maart. Op de vraag of de demarche van Bolkestein te maken heeft met de Franse regionale verkiezingen van volgende maand, werden de schouders betekenisvol opgetrokken.

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig