BRUSSEL Zwitserland is nog altijd niet gehaast om met de Europese Unie een akkoord af te sluiten over de spaarfiscaliteit. Bern stelt voorwaarden. Daardoor kan de EU-regeling, die normaal vanaf 1 januari 2005 ingaat, vertraging oplopen.

ER is nog geen paniek, maar de tijd begint toch stilaan te dringen om een akkoord af te sluiten met de zogenaamde belastingparadijzen buiten de EU over een regeling die gelijk of gelijkwaardig is aan deze over de spaarfiscaliteit binnen de Unie.

Dat is immers de voorwaarde om het akkoord tussen de EU-landen over de belasting van spaartegoeden van mekaars burgers in werking te laten treden. Ter herinnering: in de meeste landen komt er vanaf 1 januari 2005 een systeem van uitwisseling van informatie over spaartegoeden. Luxemburg, Oostenrijk en België kozen voor een ander systeem: de bronheffing. Spaartegoeden worden daarbij in de (buitenlandse) bank belast en het geïnde bedrag wordt doorgestort naar het land van herkomst van de belegger.

De richtlijn is goedgekeurd en de meeste landen, zoals België, hebben al wetgeving in de steigers om de richtlijn om te zetten in nationale wetgeving.

Maar over de inwerkingtreding wordt pas in juni beslist, als de akkoorden rond zijn met ,,derde landen'' - landen buiten de EU - die gunstige fiscale regimes hebben.

Gisteren kregen de ministers van Financiën van de Unie een stand van zaken over die onderhandelingen. Vooral Zwitserland blijkt nog problemen te maken. Want Bern wil de zaak koppelen aan een akkoord over de uitbreiding van de Europese Schengenakkoorden, in verband met toegang tot het grondgebied en paspoortcontrole, tot Zwitserland. Maar gisteren hebben de ministers van Financiën die koppeling afgewezen.

De meeste andere onderhandelingen (met Monaco, Andorra en San Marino) zitten in een finaal stadium. En het Verenigd Koninkrijk gaf gisteren de garantie dat het zelf wetgevend zal optreden indien de Kaaimaneilanden niet meewerken. Alle andere Britse en Nederlandse ,,geassocieerde gebieden'' zijn klaar.

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig