BRUSSEL (belga, eigen berichtgeving) De Vlaamse regering gaat geen decretaal initiatief nemen voor het Vlaams luik van de fiscale amnestie. Ze geeft geen richtlijnen aan de administratie over de inning van de successierechten omdat dat gebeurt door federale ambtenaren. Dat zei minister-president Bart Somers (VLD) in het Vlaams Parlement. CD&V kondigde aan dat ze de fiscale amnestie terugdraait als ze in de regering komt.

Er komt geen decreet om het Vlaamse luik van de eenmalige bevrijdende aangifte te regelen. De Vlaamse coalitiepartner Groen! wil geen meerderheid leveren om die fiscale amnestie van toepassing te maken op belastingen waarvoor Vlaanderen bevoegd is, zoals de successierechten. In de commissie Financiën van het Vlaams Parlement zei minister-president Bart Somers daarom dat hij inderdaad een soort gedoogbeleid voert, al wil hij dat woord liever niet in de mond nemen.

In de krant De Tijd had het kabinet-Somers vorige maand al laten weten dat de Vlaamse regering niet gaat aandringen om dossiers waarin sprake is van successierechten op te vragen en te controleren. Groen!-minister Ludo Sannen reageerde daar toen redelijk ontevreden op. ,,Minister-president Bart Somers en minister-vice-president Renaat Landuyt zeggen dat ze de ontduiking van de successierechten moeten controleren, maar dat niet gaan doen. Waar is de deontologie naartoe?'', vond Sannen.

Gisteren verduidelijkte minister-president Bart Somers daarom zijn houding. ,,Bij de inning van de successierechten zijn geen Vlaamse ambtenaren betrokken. Het zijn immers federale ambtenaren die de gewestelijke belastingen innen. De Vlaamse regering geeft geen richtlijnen aan de federale administratie en kan dat ook niet. Maar het is evident dat ambtenaren het wetboek betreffende successierechten moeten toepassen.''

CD&V schroeft fiscale amnestie terug als ze in de regering komt
Somers zei dat er geen probleem is voor mensen die gebruik maken van de federale wet betreffende de fiscale amnestie om verdoken successierechten wit te wassen. CD&V-parlementslid Johan Sauwens voerde dan weer aan dat die mensen het risico lopen in de toekomst extra belastingaanslagen in de bus te krijgen, maar Somers citeerde de federale wet betreffende de EBA van 31 december 2003. Artikel 5 bepaalt dat een aangifte of een betaling in het kader van de EBA niet kan gebruikt worden om een onderzoek te voeren naar de al dan niet betaling van successierechten, aldus de minister-president.

Johan Sauwens kondigde ook aan dat CD&V de fiscale amnestie gaat terugschroeven als de partij na 13 juni weer deel zou uitmaken van de regering.

(bbd)

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig