,,Zijn er voldoende middelen?''

BRUSSEL ,,Ik hoop dat het plan voorgelegd wordt aan specialisten op het terrein. Als ik een aantal maatregelen hoor, dan heb ik daar bedenkingen bij. Het wordt vooral belangrijk om te zien welke middelen er tegenover staan.''

Nicole Caluwé leidt het jeugdparket in Antwerpen en is ondervoorzitster van de unie van jeugdmagistraten. ,,Natuurlijk zullen we met onze vereniging een grondig standpunt uitwerken. Nu heb ik slechts ...

Niet te missen