COMMENTAAR. Verzaken aan spelletjes

ALS de partijen van de paarse coalitie na de peiling van vorige week nog naar redenen zoeken om op te houden met bekvechterij over nevendossiers, dan kan de arbeidsmarktbarometer van De Standaard inspiratie verschaffen. Uit die driemaandelijkse meting blijkt opnieuw dat de onderliggende trend sterker wordt. Dat is maar schijnbaar in tegenspraak met de jongste werkloosheidscijfers. Inderdaad, er gaan nog steeds 10 jobs per dag verloren door bedrijfssluitingen en collectieve ontslagen. Wellicht houdt die trend nog verscheidene maanden aan. Maar tegelijk groeit her en der in bedrijven de behoefte om mensen in dienst te nemen.

Die trend blijft schuchter. Het gaat zelfs voor deze prille fase van de conjunctuurgolf nog te vaak om tijdelijke jobs. De uitzendmarkt, die meestal als eerste een versnelling van de jobcreatie opmerkt ...

Niet te missen