BRUSSEL - De bestuurders van uitgeversbedrijf Tijd komen vanochtend om 8 uur bij elkaar om zich te buigen over de herstructureringsopties van het bedrijf. Inzet is een sanering van de groep zonder ,,brutale'' maatregelen. Van ontslagen zou geen sprake zijn.

De Tijd probeert de tering naar de nering te zetten zonder een algemene personeelsreductie. Volgens betrokkenen ligt er wel een besparingsplan voor dat verre van pijnloos is. De groep zou vandaag met een persmededeling komen om de details ervan wereldkundig te maken.

De raad van bestuur heeft het management enkele weken geleden gemandateerd ,,bij te sturen''. De bijsturing heeft te maken met het reduceren van de plicht van bedrijven om het bijeenroepen van aandeelhouders te publiceren. Het management zou vandaag verfijnde cijfers en scenario's voorleggen. Welk scenario daadwerkelijk gekozen zal worden, ligt niet vast, zeggen betrokkenen. De wil is er in elk geval om het wapen van personeelsreducties zo mogelijk niet aan te wenden.

Op de agenda staat ook de aanstelling van een externe adviseur die mee de strategische opties op een rijtje moet zetten.

Dat laatste heeft tot een dynamiek geleid waarbij verschillende uitgevers zich nu al positioneren en de aandeelhouders contacteren in een poging Uitgeversbedrijf Tijd in te lijven.

(pdd)