Agenda van gemeenteraad in Zele op 23/8

OPENBARE ZITTING

1. Notulen van de voorgaande vergadering.2. Aanpassen retributiereglement voor aankoop van zakken voor selectieve huisvuilinzameling.3. Begroting 2006 - kennisgeving goedkeuring wijziging nr. 1.4. OCMW: Kennisname jaarrekening 2005.5. Kerkfabriek Kouter: Advies hernieuwde eindrekening penningmeester.6. Gemeentelijke brandweer ...