Polenus had imago tegen
Carlos Polenus blijft bij de bediendenbond BBTK. Foto: © rr
BRUSSEL - Carlos Polenus zal dan toch niet de nieuwe sterke man worden van de socialistische vakbond ABVV. Polenus trok maandagavond zijn kandidatuur in voor de functie van algemeen secretaris. Gedwongen, omdat zijn tegenstanders een aanhoudende oppositie in het vooruitzicht stelden, ook als hij de verkiezing zou hebben gewonnen.

POLENUS was tot voor drie weken de gedoodverfde nieuwe sterke man van de socialistische vakbond. De ondervoorzitter van de bediendenbond BBTK kreeg in juni nog de steun van 80 procent van de Vlaamse ABVV'ers om lid te worden van het federale vakbondssecretariaat, in opvolging van Mia De Vits, en er de functie van algemeen secretaris op te nemen. Polenus zou dan de nummer twee van het ABVV zijn, om in 2006 de voorzittersfakkel over te nemen van André Mordant.

Maar de tegenkandidatuur van Rudy De Leeuw, die al jaren lid is van het federale ABVV-secretariaat, kwam begin september roet in het eten gooien.

De Leeuw stelde zich ,,beschikbaar'' op vraag van drie kleine arbeiderscentrales (textiel, voeding en transport) en van de ambtenarenbond ACOD. Die wilden niet weten van Polenus omdat er tegen de Limburger nog een (jarenoude) gerechtelijk-fiscale procedure loopt. Het risico op een nieuw schandaal was te groot met Polenus, luidde de kritiek.

Achterliggend waren de tegenstanders het niet eens met de manier waarop de twee grote arbeiderscentrales - Algemene Centrale (bouw, chemie) en de metaalvakbond - het met de bediendenbond BBTK op een akkoord hadden gegooid over de kandidatuur van Polenus.

Volgens het ,,tegenkamp'' zou hij het (afgebroken) moderniseringsproject van De Vits geen warm hart toedragen en zou hij niet durven raken aan de financiële en syndicaal-politieke autonomie van de grote centrales.

Die verwijten zitten Polenus hoog. ,,Er werd een totaal verkeerde beeldvorming over mij opgehangen. Die wil ik rechtzetten.''

,,Eerst dit: ik ben nooit veroordeeld voor zwartgeldbetalingen en ik heb die binnen BBTK ook nooit gedaan. Het fiscale geschil waarnaar verwezen wordt, dateert uit 1992 en draait over de aftrekbaarheid van mijn beroepskosten. That's it .''

,,Ben ik een platte carrièrist? Dan had ik een jaar geleden moeten ingaan op het aanbod van een dikbetaalde Europese functie. Maar ik heb dat niet gedaan.''

,,Reed ik voor eigen rekening? Ik heb weliswaar een tegenkandidaat gekregen, maar ikzelf ben nooit kandidaat geweest tegen iemand. Alle centrales waren uitgenodigd op de eerste gesprekken over mijn kandidatuur, maar Donald Wittevrongel van de textiel is nooit komen opdagen.''

,,Ben ik een spreekbuis van de grote sectoren? Heel mijn vakbondsloopbaan ben ik met 'grensoverschrijdende' dossiers bezig geweest. In Limburg leerde ik als jonge BBTK-secretaris de arbeiderscentrales omgaan met de toen populaire Japanse IKZ-methodes. In de voorbije jaren was ik de eenzame voorvechter van een grotere aandacht binnen de vakbond voor Europese dossiers, zoals de richtlijn-Bolkestein over de liberalisering van de diensten. Ik voelde me soms als een Martiaan, als ik weer eens geen gehoor vond.''

,,Ik word afgerekend op de affaires in de BBTK. Maar ik heb de zwarte kassen in Antwerpen opgekuist. En hebben we Faust in Brussel ontslagen of niet? Het klopt dat ik geen voorstander ben van één grote stakerskas. Dat ik gewonnen ben voor het autonome financiële beheer door en in de centrales, op basis van duidelijke boekhoudkundige afspraken en controles. De modernisering van Mia De Vits was niets meer dan een operatie-centralisering. Alle geld en macht aan het federale ABVV, alles in een grote computer. Dat vond ik niet de oplossing. In mei hebben de drie centrales die mij steunden, nota's uitgewerkt over onze visie op de manier van werken in het ABVV. Daar is tot op de dag van vandaag nooit over gepraat. Er is alleen op de man geschoten.''

,,Ben ik tegen de kleine centrales? Natuurlijk niet. Maar sommige centrales moeten zich eens durven afvragen of ze voldoende schaalgrootte hebben om in alle regio's een volwaardige dienstverlening aan hun leden aan te bieden.''

,,Werd de BBTK te machtig? Misschien ben ik te veel de verpersoonlijking van het succes van de BBTK. Bij elke sociale verkiezing gaan we vooruit. Zonder ons zou het verlies van andere ABVV-centrales nog veel dramatischer zijn. Om de verhoudingen juist weer te geven: onze afdeling in Brussel is even groot als de volledige voedingscentrale; BBTK-Antwerpen is groter dan de textielcentrale. Die feiten lokken blijkbaar heel veel jaloezie uit.''