BRUSSEL - 2004 was een goed jaar, zowel voor de wereldeconomie als voor de beurzen. Beide tekenden een positieve groei op. In 2005 wordt het echter moeilijk die groei te evenaren. Dat menen de analisten van de Belgische grootbanken Dexia en ING, die vandaag los van elkaar een balans voor dit jaar en de perspectieven voor 2005 bekendmaakten.

Dexia lijkt iets optimistischer dan ING. Dexia verwacht voor Europa een economische groei van 2 procent in 2005 tegen 1,8 procent dit jaar. ING rekent op een groei van 1,7 procent volgend jaar. België zou het met 2,3 procent groei wel beter dan gemiddeld doen.

De reden voor de opvallende Belgische groei is volgens ING de repatriëring van buitenlands kapitaal, in beperkte mate via de eenmalige bevrijdende aangifte, én de belastinghervorming. ING-analist Peter Vanden Houte schat dat een bedrag ter waarde van 1 à 2 procent van het bruto binnenlands product naar de Belgische economie terugvloeit. Met dat geld wordt zowel geconsumeerd als geïnvesteerd.

ING en Dexia gaan er ook vanuit dat de economisch groei in de Verenigde Staten volgend jaar veel lager zal liggen dan de 4,3 procent dit jaar. De economie in China, dat de industriële grootmacht van de wereld is geworden, zou in 2005 ,,een zachte landing maken".

Dure euro

Beide banken waarschuwen wel voor het risico van de dure euro, die de economische heropleving in Europa zeer kwetsbaar maakt. Europa kan die dure euro afremmen door de rente te verhogen, maar Vanden Houte gelooft niet dat dat zal gebeuren. Wel meent hij dat als de euro rond de 1,35 à 1,40 dollar komt, de Europese Centrale Bank zal ingrijpen op de wisselmarkten.

In verband met de rente verwachten beide grootbanken dat de VS zijn politiek van graduele renteverhogingen zal voortzetten, in Europa zou de rente laag blijven.

Wat de evolutie van de beurzen voor het volgende jaar betreft, maken Dexia en ING dezelfde analyse. Net als dit jaar zullen de bedrijfswinsten het sleutelelement voor de aandelenkoersen zijn. Maar omdat die winsten zoals verwacht slechts beperkt zullen stijgen, zouden ook de beursprestaties gelimiteerd blijven, luidt de verwachting. Door de lage rente blijft beleggen wel interessant. Algemeen mag ook worden aangenomen dat de regionale spreiding belangrijker wordt dan de sectoriële. Daarbij verkiezen zowel ING als Dexia de Europese beurzen boven de Amerikaanse om te beleggen.